top of page

Regulamin

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin sklepu twojeniezapominajk.pl, w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania ze sklepu, rejestrowania kont użytkowników, dokonywania zakupów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pracownia@twojeniezapominajki.pl 

 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów,

zespół Twoje Niezapominajki.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,

 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://twojeniezapominajk.pl/mojawitryna, 

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://twojeniezapominajk.pl/regulamin,

 5. Sprzedawca – Dawid Poreda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Manufaktura Dawid Poreda”, Budy Kraszewskie 20, 09-140 Raciąż,
  NIP: 5321970058.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca oferuje możliwość zawarcia umowy o stworzenie indywidualnego odlewu bukietów kwiatów oraz prowadzi sprzedaż gotowych odlewów  opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. 

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne. 

 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy:

  1. w przypadku gotowych odlewów widocznych w Sklepie - umowy sprzedaży,

  2. w przypadku stworzenia indywidualnych odlewów - umowy o dzieło. 

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu. 

 5. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 8. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@twojeniezapominajki.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Sklepu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

 

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

 

§ 5

Zamówienie

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie. Kupujący może założyć konto użytkownika również na etapie składania zamówienia.

 3. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest złożenie zamówienia w przedmiocie gotowych produktów (odlewów) oraz indywidualnych odlewów bukietów kwiatów. 

 4. Złożenie zamówienia obejmującego gotowe produkty (odlewy) odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi w tym przypadku oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

 5. Złożenie zamówienie w przedmiocie indywidualnego odlewu bukietu kwiatów musi być poprzedzone rezerwacją terminu konserwacji za pośrednictwem przewidzianego w tym celu formularza. Sprzedawca poinformuje Kupującego o potwierdzeniu lub odmowie przyjęcia danego terminu konwersacji, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu. W przypadku odmowy potwierdzenia terminu, Sprzedawca i Kupujący ustalą inny dogodny termin drogą mailową.
  W przypadku potwierdzenia terminu, Kupujący otrzyma dedykowany kod rezerwacji, umożliwiający mu złożenie zamówienie w przedmiocie indywidualnego odlewu bukietu kwiatów. 

 6. Złożenie zamówienia w przedmiocie indywidualnego odlewu bukietu kwiatów bez wcześniejszej rezerwacji terminu poczytywane jest wyłącznie jako zapytanie o możliwy termin konserwacji. Takie zamówienie doprowadzi jedynie do ustalenia terminu konserwacji i przekazania Kupującemu kodu rezerwacji, umożliwiającego złożenie właściwego zamówienia w przedmiocie indywidualnego odlewu bukietu kwiatów. Za zamówienie złożone bez wcześniejszej rezerwacji uznawane jest zamówienie złożone bez podawania numeru rezerwacji.

 7. Dysponując kodem rezerwacji, Kupujący może złożyć zamówienie w przedmiocie indywidualnego odlewu bukietu kwiatów. W tym celu, Kupujący powinien dodać do koszyka pozycję “Opłać rezerwację - odlew na zamówienie” i sfinalizować zamówienie, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4 powyżej. Płatność dokonywana na tym etapie zamówienia traktowana jest jako zadatek. 

 8. W przypadku zamówienia indywidualnego odlewu bukietu kwiatów, na dalszym etapie realizacji zamówienia, konieczne będzie ponowne skorzystanie przez Kupującego z mechanizmu składania zamówienia. Po wyborze przez Kupującego odlewu spośród propozycji zaprezentowanych przez Sprzedawcę, Kupujący musi dodać do koszyka stosowną formę odlewu i sfinalizować zamówienie, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4 powyżej. Płatność dokonywana na tym etapie zamówienia traktowana jest jako zapłata pozostałej części wynagrodzenia należnego Sprzedawcy. Podając w formularzu zamówienia kod rezerwacji, Kupujący obniży kwotę płatności o uiszczony uprzednio zadatek. 

 9. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od finalizacji zamówienia. Brak zapłaty w terminie uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia. Uprawnienie może być wykonane w ciągu 30 dni od upływu terminu zapłaty. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przyjąć formę wiadomości e-mail. Ponadto, w przypadku umowy o stworzenie indywidualnego odlewu bukietu kwiatów, jeżeli Sprzedawca nie zdecyduje się odstąpić od umowy, jest uprawniony do przedłużenia terminu wydania odlewu Kupującemu. Ponadto, w przypadku umowy o stworzenie indywidualnego odlewu bukietu kwiatów, odstępując od umowy po zapłacie zadatku, a przed zapłatą pozostałej części wynagrodzenia, Sprzedawca uprawniony jest do zachowania zadatku. 

 10. Kupujący ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia. W celu wprowadzeniu zmian Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym, który potwierdzi, czy z uwagi na etap realizacji zamówienia możliwe jest wprowadzenie jeszcze modyfikacji. Jeżeli zmiana jest możliwa Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i wskaże, czy pociąga to za sobą zmiany w zakresie ceny, wynagrodzenia, czasu dostawy lub innych ważnych dla Kupującego aspektów. Jeżeli wprowadzenie zmian nie jest możliwe lub Kupujący nie akceptuje skutków zmiany, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane. Jeżeli odstąpienie od umowy następuje po zapłacie zadatku, a przed zapłatą pozostałej części wynagrodzenia, Sprzedawca uprawniony jest do zachowania zadatku.

 11. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 12. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 12 powyżej.

 

§ 6

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 

 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej. 

 4. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

 5. Operatorem płatności jest ... z siedzibą w ..., przy ul. ..., krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem ..., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..., Wydział ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., o kapitale zakładowym w wysokości ... PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: ..., REGON ....

 6. Istnieje także możliwość płatności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. Dane do przelewu:

98 1050 1966 1000 0090 8193 5620 (ING), MANUFAKTURA DAWID POREDA, Budy Kraszewskie 20, 09-140 .

Pamiętaj uwzględnij koszt zamawianego produktu i koszt dostawy. W tytule umieść nr Twojego zamówienia.​

   7.  Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną.

 

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Szczegółowe informacje na temat realizacji zamówienia zostały opisane w Sklepie. 

 2. Realizacja zamówienia obejmującego gotowe odlewy polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). 

 3. Realizacja zamówienia obejmującego odlewy przygotowywane według indywidualnych wymagań zaczyna się od przesłania Sprzedawcy bukietu kwiatów. Kupujący ma możliwość osobistego dostarczenia bukietu pod adres wskazany w Sklepie albo zamówienia kuriera, który odbierze kwiaty. Kupujący ponosi koszt wysyłki kwiatów przez kuriera do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bukietu w czasie transportu spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniem bukietu.

 4. Po otrzymaniu bukietu przez Sprzedawcę skontaktuje się on z Kupującym za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zamówienia, w celu ustalenia kształtu oraz rozmiaru odlewu. Szczegóły w tym zakresie opisane są na stronie Sklepu.

 5. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu. Czas wykonania odlewu konkretnego bukietu na zamówienie trwa 5 miesięcy od momentu dostarczenia kwiatów do pracowni. Jeżeli czas realizacji zostałby przedłużony, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego niezwłocznie. 

 6. Po wykonaniu odlewu Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym. Kupujący ma możliwość osobistego odbioru odlewu albo zamówić na swój koszt kuriera, który odbierze odlew. 

 7. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

 

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 

 3. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny

 

§ 9

Niedozwolone zachowania

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest w szczególności:

​       1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących,                              nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych, 

       2. wykorzystywanie Sklepu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym,                                          marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,

       3. publikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,

       4. korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Sprzedawcy,

       5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,

       6. korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza                                  Sklepem,

       7. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący nie zawiera ze Sprzedawcą umowy jako Konsument, akceptuje fakt, że rękojmia Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona. 

 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 5. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 6. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego.

 7. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

 

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  2. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  4. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  5. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  6. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy, system CRM), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są ze Sprzedawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Sprzedawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 5. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.

 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych New Relic. 

 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem twojeniezapominajki.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

 3. Konsument może również skorzystać z Sklepu ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu  jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.

 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2020 r.

 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

bottom of page