top of page

Formy i metody płatności

  1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 

  2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

  3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej. 

  4. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

  5. Operatorem płatności jest ... z siedzibą w ..., ..., przy ul. ..., krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem ..., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..., Wydział ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., o kapitale zakładowym w wysokości ... PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: ..., REGON ....

  6. Istnieje także możliwość płatności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. Dane do przelewu:

98 1050 1966 1000 0090 8193 5620 (ING), MANUFAKTURA DAWID POREDA, Budy Kraszewskie 20, 09-140 Raciąż.

Pamiętaj uwzględnij koszt zamawianego produktu i koszt dostawy. W tytule umieść nr Twojego zamówienia.​

   7.  Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną.

bottom of page