Formy i metody płatności

  1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 

  2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

  3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej. 

  4. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

  5. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  6. Istnieje także możliwość płatności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. Dane do przelewu:

14 1050 1025 1000 0092 2762 2447 (ING), MANUFAKTURA KATARZYNA POREDA, ul. Cieszyńska 8/2 05-400 Otwock.

Pamiętaj uwzględnij koszt zamawianego produktu i koszt dostawy. W tytule umieść nr Twojego zamówienia.​

   7.  Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną.